Programa

Limbajul C#

Programa cursului C# presupune studiul elementelor de baza precum si a celor avansate ale limbajului C#. Tehnici de acces la Baza de Date (ADO.Net), precum si elaborarea a mici aplicatii desktop Windows Forms.

costul: 3900.00 lei   4200.00 lei   reducere valabila ├«nca 3 zile

Tema

Ore

(academice)

Modulul 1. Introducere in platforma .NET
 • Prezentare generala. Arhitectura platformei .NET
 • Componente .NET Framework
 • Trasaturi ale platformei .NET
3

Modulul 2. Bazele limbajului C#
 • Principiile Programarii Orientata pe Obiect. Privire de ansamblu asupra limbajului C#
 • Tipuri de date. Tablouri, Siruri de caractere
 • Clase. Instructiuni. Spatii de nume
 • Clase, structuri, interfete
 • Metode, proprietati, indexatori
 • Delegati. Evenimente si Expresii lambda
 • Lab:Primele programe executate in Consola. Aplicatii Windos Forms
12

Modulul 3. Colectii si clase generige
 • Colectii
 • Clase generice
 • Colectii generige
 • Lab: Aplicatii Windows Forms
4

Modulul 4. Erori si tratarea exceptiilor
 • Prinderea exceptiilor
 • Exceptii definite de utilizator
 • Conventii pentru scrierea codului lizibil
3

Modulul 5. Introducere in MS SQL. ADO.NET
 • Ce reprezinta un SGBD
 • Limbajul interogativ TRANSACT-SQL
 • Baza de date. Tabele
 • Procedurile de depozitare. Functii
 • ADO.NET. Clasele: Connection, Command, DataReader, DataAdapter, DataSet
 • Lab: Crearea unei simple BD in MSSQL Express 2008. Conectarea la BD si manipularea datelor prin ADO.NET
9

Modulul 6. LINQ
 • LINQ to objects
 • Mecanisme de utilizare LINQ
 • LINQ to SQL
 • Lab: Manipularea datelor utilizand LINQ
6

Modulul 7. Atribute si fire de executie
 • Atribute predefinite. Atribute definite de utilizator
 • Fire de executie (Thread)
 • Managementul thread-urilor
 • Sincronizarea
 • Lab: Lucrul cu firele de executie
6

Total

43