Programa

Cursul presupune inițierea în programare, în baza limbajului C. Instrumente folosite: Code::Blocks, TeamViewer.

costul: 1000.00 lei   1200.00 lei   20% reducere valabila înca 3 zile

Limbajul C

Tema 

Ore (academice)

Modulul 1. Introducere in limbajul C
 • Sintaxa limbajului
 • Tipuri de date si intervale de valori
 • Constante
 • Variabile
3

Modulul 2. Primele programe
 • Functiile bibliotecii std
 • Introducerea si afisarea datelor in consola
 • Primele programe.
 • Compilarea si executia programului
3

Modulul 3. Operatori
 • Clasificarea operatorilor
 • Operatori aritmetici
 • Operatori logici, pe biti
 • Operatori relationali
 • Operatorul conditionat
 • Prioritatea operatorilor
3

Modulul 4. Instructiuni
 • Clasificarea instructiunilor
 • Instructiuni conditionate if-else, switch
 • Cicluri while, do-while, for
 • Instructiunile break, continue, si return
 • Directivele preprocessorului #include, #define, #undef, #if, -#else, -#endif
6

Modulul 5. Tablouri
 • Clasificarea tablourilor
 • Declararea tablurilor si alocarea memoriei
 • Tablouri unidimensionale
 • Tablouri bidimensionale
 • Algoritmi de cautare si sortare
3

Modulul 6. Functii
 • Definirea functiilor
 • Clasificarea functiilor
 • Argumente si parametri
 • Prototipul functiilor
 • Functii recursive
3

Modulul 7. Clasele de memorie
 • Clase de memorie - auto, register, static, extern
 • Timpul vietii si domeniul de aplicare a obiectului
 • Determinarea memorei alocate pentru anumite tipuri (sizeof)
 • Distribuirea dinamica a memoriei
3

Modulul 8. Pointeri
 • Definirea pointerilor
 • Operatii cu pointeri
 • Utilizarea pointeri-lor ca argumente ale functiilor
 • Pointeri la functii
 • Pointeri si multimi
 • Poineri la siruri de caractere
3

Modulul 9. Structuri
 • Declararea structurii
 • Initializarea si accesul la elementele structurii
 • Uniuni
 • Enumerari
3

Modulul 10. Fisiere
 • Structura FILE
 • Functii pentru manipularea fisierelor
 • Deschiderea si inchiderea fisierelor
 • Operatii de citire si inscriere a datelor
 • Totalizare
6

Total

36